理解 し やすい 数学。 Từ vựng 理解しやすい数学I page6

Video cũng dạy các bạn cách dịch tiếng Nhật, dịch sách như thế nào, giúp các bạn học tiếng Nhật được tốt hơn , giúp các bạn luyện tập đọc văn bản, tài liệu chuyên ngành ở đại học và công việc sau này! Các bạn muốn du học Nhật hay trao đổi về kinh nghiệm học tiếng Nhật có thể đăng ký theo dõi mình trên youtube, facebook, hoặc liên lạc bằng gmail theo địa chỉ ở phần đầu của Video!。

78
17